Внимание!

Банер

Приятели

Банер

Изпитни изисквания за кю/дан

Изпитни изисквания на СК "Файтърс"-НСА за повишаване на техническата степен в Карате Шотокан

Кихон:

От Хейко дачи:

1. Чоко цуки - 10 бр.

2. Аге уке - 10 бр.

3. Гедан барай - 10 бр.

4. Сото уке - 10 бр.

5. Уче уке - 10 бр.

6. Мае гери - 10 бр.

 

Физическа:

1. Лицеви опори - 10 бр.

2. Коремни - 10 бр.

3. Гръбни - 10 бр.

4. Клек с мае гери - 10 бр.

Кихон:

От Зенкуцу дачи:

1. Ой цуки чудан - 5 бр. (гохон)

2. Ой цуки джодан - 5 бр.

3. Гяко цуки - 5 бр.

4. Аге уке - 5 бр.

5. Гедан барай - 5 бр.

6. Сото уке - 5 бр.

7. Учи уке - 5 бр.

8. Мае гери чудан - 5 бр.

9. Мае гери джодан - 5 бр.

10. Кокуцо дачи - шуто уке - 10 бр.

Ката:

Хейан шодан

Кумите - Гохон кумите:

1. Тори (атакуващият) атакува: Ой цуки джодан - 5 бр.

2. Уке (защитаващият) се защитава с: Аге уке - 5 бр.

3. На петата техника уке изпълнява контраатака: Гяко цуки.

4. След това се повтаря обратното.

5. Тори атакува: Ой цуки чудан - 5 бр.

6. Уке се защитава със: Сото уке - 5 бр.

7. На петата техника уке изпълнява контраатака: Гяко цуки.

8. След това се повтаря обратното.

Физическа:

1. Лицеви опори - 15 бр.

2. Коремни преси - 15 бр.

3. Гръбни преси - 15 бр.

4. Клек - мае гери - 15 бр.

5. Кълбо напред - 3 бр.

6. Кълбо назад - 3 бр.

Кихон:

От Зенкуцу дачи:

1. Ой цуки чудан - 5 бр.

2. Рен цуки (Ой цуки - гяко цуки) - 5 бр.

3. Аге уке - гяко цуки - 5 бр.

4. Гедан барай - гяко цуки - 5 бр.

5. Сото уке - гяко цуки - 5 бр.

6. Уче уке - гяко цуки - 5 бр.

7. Мае гери - ой цуки - 5 бр.

8. Мае гери - гяко цуки - 5 бр.

От Кокуцо дачи:

9. Кокуцо дачи - шуто уке - гяко нуките - 10 бр.

От Киба дачи:

10. Йоко гери кеаге - 10 бр.

Ката:

Хейан нидан

Кумите:

Санбон кумите:

1. Тори (атакуващият) обявява трите атаки и атакува: ой цуки джодан, чудан, мае гери чудан.

2. Уке се защитава с: аге уке, сото уке, гедан барай и изпълнява контраатака с гяко цуки на последната атака.

3. Следва размяна на ролите.

Физически норматив:

1. Лицеви опори - 20 бр.

2. Коремни преси - 20 бр.

3. Гръбни преси - 20 бр.

4. Клек мае гери - 20 бр.

5. Кълбо напред в комбинация с кълбо назад.

Кихон:

1. Санбон цуки

2. Аге уке - гедан барай - гяко цуки

3. Сото уке - уракен учи (с една ръка) - гяко цуки

4. Уче уке - кизами цуки - гяко цуки

От Кокуцо дачи:

5. Шуто уке - кизами мае гери - гяко нуките учи

От Зенкуцу дачи:

6. Мае гери - рен цуки (ой-гяко цуки)

7. Маваши гери

8. Йоко гери кекоми

9. Йоко гери кеаге

10. Йоко гери кекоми от киба дачи

Ката:

Хейан сандан

Кумите:

Кихон ипон кумите:

Тори атакува: ой цуки джодан, ой цуки чудан, мае гери чудан, йоко гери чудан.

Уке се защитава с: аге уке, сото уке, гедан барай, сото уке.

Уке контраатакува с гяко цуки след всеки блок.

Следва смяна на ролите.

Физическа подготовка:

1. Лицеви опори - 25 бр.

2. Коремни преси - 25 бр.

3. Гръбни преси - 25 бр.

4. Клек - маваши гери - 25 бр.

5. Скачане на въже - 1 мин.

Кихон:

От Зенкуцу дачи:

1. Санбон цуки - 5 бр.

2. Аге уке - аге енпи учи - маваши енпи учи - 10 бр. (5 бр. - шомен, 5 бр. - уширо)

3. Аге уке - гедан барай - мае гери - гяко цуки - 10 бр. (5 бр. - шомен, 5 бр. - уширо)
4. Сото уке - уракен учи - мае гери - гяко цуки - 10 бр. (5 бр. - шомен, 5 бр. - уширо)
5. Учи уке - кизами цуки - мае гери - гяко цуки - 10 бр. (5 бр. - шомен, 5 бр. - уширо)
От Кокуцу дачи:
6. Шуто уке - кизами мае гери - гяко мае гери, нуките учи
От Зенкуцу дачи:
7. Мае гери - санбон цуки - 5 бр.
8. Йоко гери кеаге - уракен учи - гяко цуки - 5 бр.
9. Йоко гери кекоми - уракен учи - гяко цуки - 5 бр.
10. Маваши гери чудан (чусоко, коши) - 5бр.
Ката:
Хейан йондан
Кумите: 
Кихон ипон кумите до маваши гери.
Физическа подготовка:
1. Лицева опора - 30 бр.
2. Коремна преса - 30 бр.
3. Гръбна преса - 30 бр.
4. Клек - маваши гери - 30 бр.
5. Скачане на въже - 1:30 мин.

Кихон:
1. Санбон цуки - 5 бр.
2. Аге уке - уракен учи - гяко цуки
3. Въртене през гръб около предния крак - гедан барай
4. Сото уке (зенкуцу дачи) - йоко енпи учи (киба дачи) - гяко цуки (зенкуцу дачи) - 5 бр.
5. Уче уке - кизами цуки - гяко цуки - маваши енпи учи - 5бр.
От кокуцо дачи: 
6. Шуто уке - гяко нуките - кизами шуто учи - гяко шуто учи - 5 бр.
От зенкуцу дачи:
7. Кизами мае гери - гяко мае гери - санбон цуки - 5 бр.
8. Маваши гери - уракен учи - гяко цуки - 5 бр.
9. Йоко гери кеаге - йоко гери кекоми - 10 бр.
10. Уширо гери - аге уке - гяко цуки - 10бр.
Ката:
Хейан годан
Кумите:
Кихон ипон кумите - до уширо гери и в двата гарда.
Физическа подготовка:
1. Лицеви опори - 35 бр.
2. Коремни преси - 35 бр.
3. Гръбни преси - 35 бр.
4. Клек маваши гери - 35бр.
5. Скачане на въже - 2 мин.
6. Маваши гери чудан в лапа - минимум 18 бр. за 10 сек.

Важно!

Банер